Alla inlägg av EQ-bloggen

Varför du behöver emotionella förmågor!

World Economic Forums hemsida kan du läsa en artikel av Travis Bradbury på tema ”varför du behöver emotionella förmågor (EQ)” (Why you need emotionall intelligence). Travis berättar om att EQ är det som förklarar hur det kommer sig att de med medelmåttig IQ ibland klarar sig bättre i arbetslivet än de med hög IQ.  Emotionella förmågor (EQ) är det där som är lite svårt att ta på… hur vi hanterar vårt beteende, hur vi navigerar i sociala sammanhang och hur vi tar beslut som i slutändan gör oss framgångsrika.

Ett sätt att karakterisera EQ är enligt nedan fyrfältare:

Vad består EQ av?

EQ är en separat uppsättning förmågor som inte har någon korrelation till din IQ. Det finns alltså ingen i förväg tydlig koppling mellan att ha en viss IQ och vilken EQ en person har. Det man vet är dock att IQ precis som ens personlighet är ganska stabilt genom livet. De emotionella förmågorna kan du däremot träna upp genom hela livet, även om du föds med en grunduppsättning förmågor som du får förvalta och vidareutveckla på bästa sätt.

IQ-EQ-Personlighet

Slutligen så kan det vara på sin plats att notera att de emotionella förmågorna bidrar till att du kan nå framgång i livet. Travis har gjort några studier som visar på att din EQ förklarar 58% av framgången i alla typer av jobb. Nedan bild beskriver inom vilka område din EQ stödjer dig att nå framgång. Det är bara att börja träna

EQ-träd

Citat från den positiva psykologin

Webbplatsen ”Happiness India project” har samlat enligt deras tycke ”de 50 viktigaste citaten från den positiva psykologin”.

Där finns en hel del tänkvärt – mina sju favoriter för extraordinärt välmående är:

Compassion is one of the few things we can practice that will bring immediate and long-term happiness to our lives”

Dalai Lama

 

”If you plan on being anything less than you are capable of being, you will probably be unhappy all the days of your life”

Abraham Maslow

 

”A joyful life is an individual creation that
cannot be copied from a recipe”

Mihaly Csikszentmihalyi

 

”It is not primarily our physical selves that limit us but
rather our mindset about our physical limits”

Ellen J. Langer

 

”We need 4 hugs a day for survival. We need 8 hugs a day
for maintenance. We need 12 hugs a day for growth”

Virginia Satir

 

”Unhappiness is best defined as the difference
between our talents and our expectations

Edward do Bono

 

”Happy marriages are based on a deep friendship,
mutual respect and enjoyment of each others´company”

John M. Gottman

Vem har högst EQ – Trump eller Clinton?

Amerikanska Huffington Post tillsammans med kanadensiska MHS har försökt klargöra vem av de båda presidentkandidaterna som folket tycker har högst emotionell kompetens (EQ). De bad först över 1000 personer att ranka (mellan 1-5) betydelsen av 15 EQ-förmågor hos en idealisk amerikansk president. Resultatet blev enligt nedan bild. Allra viktigast tyckte de att stresstolerans var, men även förmågorna problemhantering, impulskontroll, socialt ansvar och realism kom högt i deras värdering.

huff_-gen_57ee9fc21b0000290bef385a

Därefter fick drygt 1100 andra personer ranka hur de uppfattade de emotionella förmågorna hos Donald Trump samt Hillary Clinton. Ingen kommer upp i närheten av den ideala kandidaten. Noterbart är att Hillary upplevs vara bättre än Donald på stresstolerans, impulskontroll, flexibilitet, empati och känslomedvetenhet medan Donald upplevs vara bättre än Hillary på känslouttryck, självständighet och självhävdelse.

huff_tru_cli_57eea05a1700001500ac87d8

Slutsats: låt oss verkligen hoppas på att USA´s befolkning väljer en president som är stresstolerant, kan kontrollera sina impulser, är flexibel och empatisk samt är medveten om sina känslor…

Läs hela inlägget från Huffington Post här

Förresten, det hade varit spännande att se hur amerikanska folket  skulle ranka Obama´s EQ-förmågor.

the Happiness advantage

Det finns fler och fler belägg för att vi blir mer framgångsrika om vi aktivt och medvetet fokuserar på att vara så positiva och så lyckliga som möjligt. Visst låter det härligt.

Du trodde kanske att det var tvärtom, dvs att du skulle bli lycklig om och när du blir mer framgångsrik. För många lyder mottot fortfarande:

Om jag jobbar hårdare, så blir jag mer framgångsrik. Och – om jag blir mer framgångsrik, så blir jag mer lycklig

Men, så är det inte för de flesta. Modern forskning visar att vi har en tendens att skjuta ”lyckan” på framtiden om vi kopplar den till ett resultat eller mål som vi sätter upp för oss själva, låt säg om sex månader, eller om två år, typ:

- När jag blir färdig jurist, då kommer jag bli lycklig…

- När jag har klarat av att springa ett maratonlopp, då blir jag lycklig…

- När jag får barn, då kommer jag bli lycklig…

Hjärnan visar sig fungera tvärtom… den mår bra av följande ”mindset”:

Om jag fokuserar på att bli mer positiv i nuet, så fungerar min hjärna mer framgångsrikt. Och - om min hjärna fungerar mer framgångsrikt, så kan jag jobba hårdare, snabbare och mer intelligent

happiness_advantage

Så då kommer ju frågan som ett brev på posten:

- Hur gör jag för att bli mer positiv i nuet?

Jo, om detta handlar boken ”Happiness advantage” skriven av Shawn Achor. Där beskriver han ”sju principer som ger bränsle till framgång på arbetet” (se utförligare summering via Thinkbeats):

 • The Happiness advantage – se ovan… ”om jag fokuserar på att vara positiv i nuet, så agerar jag smartare, blir mer motiverad och därför mer framgångsrik”. Andra beprövade sätt att bli mer lycklig är att meditera, att träna samt att hitta någonting att se fram emot, t ex en kommande semester.
 • The Fulcrum and the lever – vår hjärna funkar precis som en ”hävstång med stödpunkt”. För att maximera vår potential gäller det att tro på de inneboende resurser vi alla har (hävstång) samt ha ett mindset där vi skapar kraft till förändring (flytta stödpunkten).
 • The Tetris effect – träna din hjärna att fokusera på ”det positiva”. Forskning visar att de som spelar Tetris flera timmar om dagen i tre dagar efteråt påverkas att fokusera på att leta efter möjligheter att få olika former att passa ihop… Generellt betyder det att om du vill fokusera på det positiva, ta till vana att, t ex varje kväll innan du går och lägger dig, utförligt skriva ner minst tre positiva saker som hänt dig under dagen.
 • Falling up – handlar om att lära dig hantera misslyckande så att det i slutändan ger positiv energi, istället för att det dränerar dig på energi. Det gäller att träna på att få en positiv ”förklaringsmodell” till det som händer dig i livet, t ex genom att använda ABCD-modellen som hjälper dig skapa realistiska förväntningar samt att våga ifrågasätta dina negativa tankemönster.
 • The Zorro circle – är en metafor för ”om du vill uppnå riktigt utmanande mål, så måste du bryta ner detta till delmål som du uppnår en efter en”. Vi mår nämligen bra av att känna att vi har kontroll och att vi klarar av saker. Det viktiga är att vara nöjd med det du uppnått och samtidigt klargöra ”nästa steg”.
 • The 20-second rule – är en regel som handlar om att underlätta för de vanor du vill göra mer av och försvåra de vanor du vill göra mindre av. Om du inte lyckats komma igång med att använda tandtråd regelbundet – gör den ”20 sekunder” mer tillgänglig, t ex genom att ställa den bredvid ”TV-fjärrkontrollen”, så att du inte kan missa den. Om du har en dålig vana att småäta av de nyinköpta kakorna – göm undan dem ”20 sekunder” längre bort, t ex i städskåpet.
 • Social investment – det som betyder mest för att bli lycklig är att ha ett bra socialt nätverk. Det handlar om att vi människor är sociala varelser – vi behöver helt enkelt umgås med andra . Extra viktigt är detta vid plötsliga motgångar. Det är också så att det speciella hormonet Oxytocin utsöndras i blodet när vi umgås – det reducerar oro och förbättrar koncentrationsförmågan samt förmågan att fokusera.

Lycka och välmående har ju visat sig positivt påverka dina emotionella förmågor. Därför är det för mig självklart att fokus på välmående ”boostar” din EQ, vilket direkt påverkar dina möjligheter att uppnå framgång i vad helst du vill.

Alltså,

Genom att fokusera på din egen livsglädje,

skapar du vägen till framgång

 

Ojdå, Shawn har tydligen skrivit en bok tillsammans med Amy Blankson om hur barn kan ta till sig den nya positiva psykologinRipple effect. Den får jag kolla upp…

 

Få mer lycka för pengarna…

Några forskare har studerat hur vi bör spendera våra pengar för att optimera vår lycka. Det de kommit fram till är att följande typer av inköp bidrar till vårt välmående:

 1. Spendera pengar på upplevelser. Detta verkar bidra mer till vårt välmående än att vi köper saker. Alltså, unna dig att göra saker, som att gå på teater, bio, fotboll, museum istället för att fokusera på att ha saker såsom en ny kavaj, kaffekokare, väska osv.
 2. Spendera pengar på upplevelser du delar med andra. Genom att dela din upplevelse med andra alternativt berätta om den för andra i efterhand så optimerar du välmåendet. Man har även sett att inköp av ”saker”, t ex din nya platt-TV, genererar välmående om du ser ”saken” som en delmängd av en delad upplevelse.
 3. Spendera pengar på andra. Det visar sig att man ofta blir lyckligare av att spendera pengar på andra än på sig själv. Allra lyckligast blir man om man spenderar pengarna på någon som man vill utveckla relationen till.
 4. Spendera pengar på de rätta personerna. Rent evolutionärt verkar vi må bäst av att spendera pengar på de som för vidare vårt DNA.
 5. Ge uttryck för din identitet genom hur du spenderar pengar. Välmående är personligt och trots att forskning visar att det är vanligare att man mår bra av upplevelser och att ge till andra, så finns det en del som mår bäst av att köpa saker till sig själv och på det sättet uttrycka sin personlighet och identitet.
 6. Tänk inte så mycket på att spendera. Det kanske bästa sättet att uppnå lycka och välmående är att minimera dina tankar på att och hur du ska spendera dina pengar. Fokusera istället på helt andra saker som du vet gör dig lycklig…

Läs gärna mer om lycka och välmåendeGreater Good

Vad påverkar din lycka?

Efter att ha deltagit i MOOC-kursen ”Science of Happiness” via  Berkeley´s  Greater Good Science Center så vet jag nu mer om vad vetenskapen säger om lycka.

Flock_of_Seagulls_(eschipul)

Inom emotionell intelligens (EQ) så pratar man ju om att välmående/lycka är en förmåga som är viktig att utveckla för att nå framgång. Jag tänkte ge en kort summering kring vad vetenskapen säger påverkar din lycka:

 • sociala relationer – vi människor behöver och mår bra av fungerande sociala relationer. Ett verktyg för att skapa djupare och bättre fungerande relationer är att träna på din empatiska förmåga för att genom det bli en bättre lyssnare.
 • medkänsla och vänlighet – vi blir lyckligare om vi är snälla mot oss själva och mot andra. Medkänsla till dig själv – självmedkänsla – är en viktig nyckel till lycka. (läs mer om självmedkänsla här).
 • samarbete och försoning – att förlåta och gå vidare är en viktig egenskap för att kunna vara så lycklig som möjligt.
 • mindfulness – genom att träna mindfulness skapar du förutsättningar för att leva mer i nuet, att kunna vara mer fokuserad och mer uppmärksam. Detta bidrar till att känna mer lycka.
 • målbilder och ”flow” – genom att tydliggöra dina målbilder skapar du förutsättningar för lycka. Flow är tillståndet då ”tiden stannar” för att man är uppslukad av det man gör – en lyckokänsla.
 • tacksamhet – att öva dig på att känna tacksamhet för livets små ingredienser samt även kunna uttrycka tacksamhet för de människor som betytt något extra för dig i livet.
 • vördnad för det vackra – vi verkar bli mer lyckliga av att vistas i vackra storslagna miljöer. Hitta vad som passar dig och upplev det så ofta du kan.

Om du vill lära dig mer om vetenskapen kring lycka – kolla in hemsidan ”Greater Good – the Science of a Meaningful Life”.

Några övningar för att aktivt träna på att känna mer lycka hittar du här…

Och vill du träna dig i att bli mer lycklig/välmående än du är just nu – kontakta mig så berättar jag mer om hur detta mäts i ett EQ-i 2.0 test… och hur du genom ett personligt coach-program kan utveckla din förmåga att känna mer lycka.

 

Hur blir man lycklig, egentligen…?

Är lycklig någonting man är eller någonting man gör?

Är lycka och välmående någonting man kan träna sig till?

Svaret är Ja.

matthieu-ricard
Världens lyckligaste man

 

Hur menar jag då?

Forskning säger:
Lycka är till ungefär 50% genetiskt. Det betyder att vi i grunden har olika förmåga att uppleva lycka – olika personer är olika lyckliga delvis beroende på vilka arvsanlag vi fått med oss i livet.
Lycka beror till 10% på de saker som händer dig i livet. Förutom att man är olika lycklig beroende på vems barn man är så påverkar verkliga livet din lycka också, men inte så mycket som man tror. Själva händelserna som t ex dödsfall, lönelyft, relationsrelaterade konflikter, kamaxelproblematik med bilen, semestrar, sjukdomar, firmafester… påverkar din lycka mindre än man tror.
Lycka beror till 40% på hur du väljer att hantera och tänka kring det som händer dig. Har du förmågan att ”hänga kvar” och njuta av dina positiva känslor så länge som möjligt samt förmågan att återhämta dig och ”gå vidare” efter de mer negativa känslor vi alla då och då upplever? Lycka är alltså till väldigt stor del något du kan påverka själv, bl a genom att öka din insikt kring vad som påverkar din egen lycka samt att lägga upp ett personlig ”träningsprogram” som passar just dig. 

diagramlycka
Kolla in tio olika lycko-övningar som du kan välja och vraka mellan här...

EQ – vad / hur / varför?

Vad är emotionell intelligens (EQ) egentligen och varför ska man bry sig? Företaget EQEurope tillsammans med University of Maryland har tagit fram en marknadsföringsfolder som svarar på några viktiga frågor.

Vad är emotionell intelligens (EQ)?

Det är förmågor som används för att förstå och hantera känslor på ett effektivt sätt.

Innebär högre EQ en förbättrad prestation på jobbet?

Redan 2011 så svarade var tredje rekryterande chef att de hade ökat sitt fokus på EQ i sina rekryteringsbeslut. 71% sade att EQ var viktigare än IQ och hela 59% sade att de inte skulle anställa någon med kombinationen hög IQ och låg EQ. Det finns en studie som lyckats påvisa 34% vinstökning i bolag där cheferna har hög EQ.

Varför gillar personalen chefer & kollegor med hög EQ?

Jo, de med hög EQ:

 1. lyckas bibehålla lugnet även under stressade förhållande
 2. löser konflikter effektivt
 3. är mer empatiska
 4. leder genom att vara ett gott föredöme
 5. kan visa mer hänsyn  i sina beslutsprocesser

emotional-intelligence_EQEurope

Hur kan du förbättra dina emotionella förmågor för att förbättra ditt liv?

 • säkerställ att ditt kroppsspråk (ansiktsuttryck, gester, tonfall, rörelser) är genomtänkt (mindful)
 • minska din stress
 • var alltid medveten om dina egna känslor
 • lös konflikter effektivt (överväg ditt ordval, var beredd att förlåta, fokusera på nuet)
 • fortsätt vara positiv

Vill du själv lära dig mer om hur du kan förbättra dina emotionella förmågor för att bli ännu mer framgångsrik i ditt yrkesliv – kontakta mig via www.denVälmåendeLedaren.se

Dagdrömmeri – bra eller dåligt?

Forskare Matt Killingsworth har tittat på kopplingen mellan att dagdrömma och hur lycklig man är. Det visar sig att när man dagdrömmer är man mindre lycklig än när man ”lever i nuet” och är fokuserad på det man gör för tillfället. Studien visar att vi i snitt dagdrömmer 47% av vår vakna tid - vilket är ganska anmärkningsvärt. Exempelvis dagdrömmer vi ca 65% av tiden när vi tar en dusch och borstar tänderna, ca 50% av tiden när vi jobbar, ca 40% av tiden när vi tränar. Enda aktiviteten där vi är hyfsat fokuserade är när vi har sex – då dagdrömmer vi bara ca 10% av tiden. Mängden dagdrömmeri är en tydligare indikator på hur olyckliga vi är än t ex mängden pengar vi tjänar.

Men vad är problemet då?

Jo, eftersom välmående och lycka har så många fördelar (t ex att vi lever längre, är friskare medan vi lever och ofta är generellt sätt mer framgångsrika) så är det ju oroande att vi ungefär halva vår vakna tid ägnar oss åt en aktivitet som ger oss lägre välmående.

Hur kan vi ändra på detta?

De senaste årens forskning har visat att Mindfulness är ett sätt att träna på att bli mer fokuserad och mer närvarande i nuet. Genom att träna upp vår förmåga att ”släppa de tankar som poppar upp i huvudet” och åter fokusera på det vi håller på med just nu så bygger man sakta men säkert upp ett mer Mindful sätt att vara – ett liv med större välmående och upplevd lycka.

Default_Mode_Network_Connectivity

Det är värt att notera att det finns tillfällen där det är effektivt att dagdrömma. Om man t ex vill komma fram till nya insikter och vara optimalt kreativ, så är det mer effektivt att låta hjärnan dagdrömma. När vi dagdrömmer så använder vi hjärnans Default Mode Network vilket låter  hjärnan koppla samman gammal kunskap med nyare lärdomar. Det är nämligen ofta detta som krävs för att komma fram till nya slutsatser.

Så, en rimlig slutsats är:

hitta ett sätt att träna dig bli mer Mindful för att blir mer välmående och framgångsrik. Inse samtidigt att det är helt OK att dagdrömma när du ska vara kreativ och få fram nya insikter

Vill du veta mer om hur du kan nå framgång genom att fokusera på ditt eget välmående och hur detta hänger ihop med dina 15 emotionella förmågor – kolla in www.denVälmåendeLedaren.se

Att mäta din EQ

VI lever i ett samhälle där det är viktigt att mäta saker. Inom företagsvärlden så definierar man mål och ”Key Performance Indicators” (KPI:er) som man vill följa upp regelbundet, t ex vinstmarginal, antal vunna säljcase, kundnöjdhet, debiterbarhet, tid för att lösa ett felärende… Inom idrotten så är exakta mätningar viktiga; t ex inom friidrotten, simning, utförsåkning. Inom Formel 1 så mäter och trimmar man allt för att vinna ytterligare några hundradelar. Inom sjukvården så mäter man blodtryck,  sänka, EKG m m och om man vill komma igång och träna mer strukturerat med en ”personlig tränare” kan man göra en fysisk hälsoprofiltest där man mäter blodsocker, blodfetter, blodvärde osv. Det finns en kultur i dagens samhälle - ”what you measure is what you get”. Det du mäter är det du får. Det brukar tolkas som att om du inte mäter en specifik sak, så får du inte heller någon utveckling inom det området. (förresten, bild från artema.co.uk)

Key-Performance-Indicators

Utifrån ovan beskrivning kan jag tycka det är lite märkligt att inte fler företag har valt att mäta sina medarbetares emotionella förmågor (EQ). Modern forskning visar med önskvärd tydlighet att framgångsrika personer ofta är framgångsrika tack vare att de har väl utvecklade emotionella förmågor.  Då borde det vara naturligt, inom alla HR-funktioner på alla företag, att mäta hur emotionellt kompetenta deras medarbetare är. Detta för att kunna ta fram lämpliga träningsprogram så att de kan vidareutveckla sig inom de område som behöver förstärkas.

Kan det vara så att vi fortfarande tycker det är lite för personligt att ”mäta oss själva”? Blir det lite för personligt att tvinga folk att mäta sin självkänsla, sin empati, sin livsglädje, sin flexibilitet och sina sociala förmågor? Visst, det blir personligt. Samtidigt blir det ju en otrolig konkurrensfördel att ha koll på sin personals EQ och utifrån det låta personalen ”träna” på de förmågor som de behöver bli bättre på för att lyckas i sin roll. Tricket är ju dessutom att om man fokuserar på att få sin personal mer välmående så ”spiller det över” till deras emotionella förmågor, vilket kommer medarbetarna till godo både på och utanför arbetsplatsen.

Jag tror definitivt tiden är mogen även i Sverige för ”att mäta emotionella förmågor”. I USA och i Asien har detta redan använts under flera år. Google var tidigt ute och har själva initierat ett träningsprogram för EQ – SIY, som nu sprids över hela världen. Så vad väntar du på – se till att skaffa dig en bra nulägesbild över dina medarbetares EQ. Och, utifrån det ta fram en handlingsplan för vad de behöver utveckla.

Vill du veta mer specifikt hur jag kan hjälpa dig - kontakta mig här.

Vill du veta mer om EQ och vad forskningen säger – läs EQ-bloggen.